O mně

Nejčastěji a rád se zabývám návrhy a projekty pro bydlení a služby pro českou vesnici a menší města, jejichž prostředí je mnohem zranitelnější než centra měst. Většina našich vesnic ztrácí kvapem svůj jedinečný charakter díky necitlivé parcelaci a bezohledným tzv. „moderním“ stavbám. Přitom právě starší architektura (obvzlášť na Jindřichohradecku) je svým samozřejmým důrazem na funkčnost a jednoduchost inspirací pro architekty právě dnes, kdy jsou tyto vlastnosti a snaha neplýtvat zdroji (i finančními) „požadavkem doby“.

Ať se jedná o projekt novostavby, nebo o projekt rekonstrukce, stavebních úprav, hledám, co je pro dané místo nejdůležitější, kde jsou jeho kvality, co je pro místní stavby charakteristické. Pokud se nejedná o zvlášť cennou památku, nesnažím se tvořit jen historizující kopie, ale s využitím charakteristických prvků, často i  konstrukčních, chci navrhnout dům, který je možné označit za současný či moderní.

Osvědčila se kombinace zděných a dřevěných konstrukcí, kde zdivo použité hlavně na obvodové stěny dům spolehlivě chrání a zajišťuje tepelnou akumulaci a stabilitu, zatímco dřevo dodává do interiéru nejen krásu živého přírodního materiálu, ale i svými fyzikálními vlastnostmi přispívá ke kvalitě vnitřního prostředí, aniž by stavbu zdražovalo.

Samozřejmě nesmím zapomínat na užitnou hodnotu z hlediska investora.

O svém přístupu se investora snažím přesvědčit, ne ho nutit, nebo dokonce manipulovat. Bez naladění na společnou řeč je dobrý výsledek ohrožený.

Nejlepší výsledky jsme dosáhli, když si mne investor objednal nejen pro projekt, ale i jako dozor pro fázi realizace. Přesvědčil jsem se, že bez důsledné kontroly provádění se řada důležitých koncepčních i detailních prvků z projektu vytratí a s výsledkem pak nemohu být spokojen.

Většina stavebních firem a jejich pracovníků má své představy o výstavbě, které jsou občas v protikladu k potřebám investora a projektu. Proto se důsledně vyhýbám všem těsnějším vazbám na dodavatele, ale stojím vždy na straně investora.

Můžete si prohlédnout také reference s fotografiemi.