Obnova náměstí K. Řečice

Veřejná prostranství – obnova náměstí v Kardašově Řečici
Návrh: 1997
Realizace: 1998- 2005

Cílem úprav bylo vytvoření prostředí, kde by obyvatelé i návštěvníci mohli příjemně trávit volný čas (Pro každého něco…). Podmínkou bylo zachování snadného zásobování všech přilehlých domů, pořádání opakovaných (poutě) i jednorázových společenských akcí. Součástí návrhu je i realizovaný přízemní dům, ve kterém je umístěn bufet, autobusová zastávka a veřejné WC. Radnice nepřipustila komunitní plánování.